Anastazja Szamardina

Rok wykonania:
2017
Strona Internetowa logopedy dla dorosłych, autora systemu przywrócenia sprawności językowej – Anastazji Szamardinej. Pani Anastazja to wyjątkowy specjalista w swojej branży. Przy pomocy terapii złożonej z najlepszych metodyk światowych, opracowań naukowych na temat logopedii oraz na podstawie własnych badań Pani Anastazja pomaga dorosłym ludziom z zaburzeniami mowy i sprawności językowej rozwiązać ich problemy, nauczyć się radzić sobie z trudnościami w wymowie słów i wyrazów oraz wyeliminować wiele związanych z tym zagadnień i problemów mających wpływ na jakość codziennego życia, karierę, a często i życie prywatne. Za pomocą nowej strony otrzymała wymarzoną możliwość konwersować z dużo większym niż przed tym gronem odbiorców w sposób, który nie dawało żadne inne medium. Każde życzenie było zbadane i wdrożone zgodnie z zapotrzebowaniem specjalisty.