Entersad

Rok wykonania:
2016
Stworzenie strony internetowej dla agencji celnej "Entersad". Agencja znajduje się w Pile. W trakcie tworzenia strony dążyliśmy do prostoty użytkowania strony przez osób do których przeważnie jest skierowana. Bowiem często są to kierowcy TIRów którzy znajdują się w trasie. Przejżystość, zrozumiałóść i wygoda użytkowania z urządzeń mobilnych jest dla nich priorytetem. Dlatego oprawa graficzna, kolory, ontrast, wielkość i lokalizacja elementów były dobrane odpowiednio.