Literacka strona internetowa

Rok wykonania:
2017
Strona internetowa jest zbiorem dzieł literackich i dlatego pomyślana jest jako książka. Wygląd i funkcjonalność strony w jej układzie i strukturze, są bardzo podobne do wersji papierowej, czyli – do tradycyjnej książki. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wygodę czytania. Aby zrealizować system umożliwiający wybór stylu i sposobu czytania, strona każdej historii jest tworzona jako strona z e-booka. Czytelnik może przywołać spis treści z dowolnego miejsca i przejść bezpośrednio do strony innego opowiadania. Dodatkowo utworzono panel sterowania sposobem wyświetlania tekstu. Użytkownik może zwiększyć czcionkę lub zmienić kontrast, ponieważ często jasne litery na ciemnym tle czytamy wygodniej. Jasne tło opracowano nie czysto białym umyślnie. Kolor nie był wybierany przypadkowo: według różnych badań, oczy człowieka męczą się zdecydowanie mniej, gdy tekst czytany jest nie z czysto białej strony, lecz ze strony z jasnym kolorystycznie ciepłym tłem.