Zielona Strzała

Rok wykonania:
2015-2016
Stworzenie portalu internetowego Międzynarodowego Centrum Sztuki Ogrodowej «Zielona Strzała» z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja i oddziałami na terenie Unii Europejskiej. Strona ta prezentuje wszystkie kierunki działalności Centrum, w tym Programy Edukacyjne, Szkolenia, Wycieczki, Czasopismo o sztuce ogrodowej, Klub Projektantów Sadów (Landscape Designer’s Club). Portal przewiduje możliwość zapisów na Programy edukacyjne i inne możliwości interaktywne.